Tvärflöjt

 

Undervisningen
Varje elev är unik, med sina egna mål, visioner, behov, styrkor och svagheter. Därför måste vi som lärare vara lyhörda för deras behov och anpassa undervisningen därefter. Det som dock är en gemensam nämnare är att varje elev ska lära sig bli sin egen bästa lärare. Därför jobbar vi mycket med övningsteknik; detta innebär inte bara hur man fysiskt spelar flöjt utan också hur man tänker och utvärderar sitt spel under övningen. Vi har dessutom ett stort fokus på mental förberedelse inför konserter och framföranden av olika slag. Våra elever har förmånen att träffa sin flöjtlärare hela 80 min/vecka. Att spela flöjt ska vara en lustfylld upplevelse, där fokus alltid är först och främst på musiken och där det egna flöjtspelandets kvalitet står i musikens tjänst.

Att utvecklas på sitt instrument har till väldigt stor del att göra med den egna insatsen; hårt arbete är en viktigare ingrediens än talang. Vi har välstrukturerade lektioner som innehåller alla beståndsdelar som behövs för att bli en bra flöjtist: teknik, klang, musikaliskt uttryck och mental förberedelse. Vårt mål är att inspirera eleverna att vilja öva konstruktivt och därför få uppleva den fantastiska känslan av att gå framåt som musiker och flöjtist.

Flöjtklassen
De senaste åren har vi varje läsår haft 4-6 flöjtister på gymnasiet och pre-college. Det ger möjligheten att spela flöjtensemble tillsammans och skapa en sammanhållning i flöjtklassen, där alla kan inspireras av varandra samt utbyta idéer och tankar.

Vi har även temadagar där vi går in på djupet på i olika ämnen, såsom frasering - hur man ska tänka när man övar för att få bästa resultat, andningstekniker och mental träning. Vi har dessutom gemensamma lektioner där vi lägger fokus på specifika flöjttekniska element.

Masterclasses/workshops
Masterclass har getts av:

  • Cecilie Hesselberg Løken – kammar- och orkestermusiker.

Var gör elever från tidigare flöjtklasser?

Flöjtelever från Lilla Akademien har antagits till högre flöjtstudier vid

  • University of Cincinnati College-Conservatory of Music, USA

  • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Köpenhamn, Danmark

  • Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Danmark

  • Musikhögskolan i Örebro

  • Mälardalens Högskola

  • Några har fortsatt sina studier vid andra konstnärliga högskolor.

Lärare tvärfLöjt

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops