Violin & viola

 

om undervisningen
Violin- och violaundervisningen utgår från varje elev och vi vill möta våra elever på ett holistiskt sätt. Som violin- eller violaelev på Lilla Akademien kommer du att:

 • Utveckla olika tekniska aspekter på ett metodiskt sätt

 • Bygga upp en stor repertoar av solostycken, kammarmusik och orkesterverk från olika genrer, stilar och tidsepoker.

 • Få stor erfarenhet av att framträda på scenen och bygga ett självförtroende för att framträda inför pubik

 • Improvisera

 • Lära dig mer om historisk uppförandepraxis

 • Få kunskap om hur man övar på ett bra sätt

 • Utvecklas som person

Violinklassen
I violinklassen får du fokusera på din egen utveckling och samtidigt vara en del av ett sammanhang där elever stödjer och inspirerar varandra, Det skapas genom ett flertal olika violinensembler där alla violinister och violaster ingår. Ensemblerna spelar en mycket varierad repertoar med allt från Bach till Joplin och improvisation.

Det finns regelbundet öppna mästerklasser, där både lärare och elever deltar aktivt i samtal om framträdandena. En unik del av violinundervisningen är att eleverna inte bara spelar upp för gästande lärare, utan också framträder tillsammans med dem i orkesterprojekt eller kammarmusikensembler.

Varje år får instrumentalister från Lilla Akademien möjlighet att spela tillsammans med O/modernt och andra unga från hela landet i en orkesterkurs som mynnar ut i en konsert på Musikaliska med ett stort symfoniskt verk.

MASTERCLASSES/WORKSHOPS
Violineleverna på Lilla Akademien får regelbundet möta internationellt erkända musiker och professorer som gästlärare.

 • Malin Broman, Konsertmästare Sveriges Radios Symfoniorketer

 • Priya Mitchell, Professor at Graz

Dessutom får Lilla Akademiens elever arbeta tillsammans med artister från O/Modernt Kammarorkester, både på lektioner och på scen. Lilla Akademiens elever har fått möta:

 • Gareth Lubbe, Professor at Folkwang University of the Arts in Essen

 • Julian Arp, Professor at Graz

 • Alasdair Beatson, Professor at Birmingham University


Vad gör elever från tidigare violinklasser?

Många av våra tidigare elever har gått vidare till musikhögskolor och konservatorier i Stockholm, London, Paris, Oslo, Köpenhamn, Berlin och Helsingfors.

Flera tidigare elever är nu yrkesverksamma musiker, bland annat konsertmästare i Kungl. Filharmonikerna, Norrköpings symfoniorkester och Helsingborgs symfoniorkester, som medlemmar i stråkkvartetter och som kammarmusiker. Några har gått vidare inom musiken på annat sätt, t ex som popmusiker eller lärare inom musikteoretiska ämnen.

Våra tidigare elever har också valt andra yrkesbanor såsom läkare, skribenter eller diplomater.


Lärare

 

Lars Rodvaldr

R.ED is a one-stop studio for everything Squarespace. Custom template designs. Setup. World-class typography. Advanced CSS tweaks. Branding. Social media integration. And, of course, person-to-person workshops